خیالی فراتر از یک زندگی

امروز دوباره عکسشو دیدم.. چشم‌هایش سیاه هستند… که جلوی خورشید قهوه‌ای سوخته میشن، نه زیاد درشت بودند نه زیاد ریز، شاید بر اثر کار زیاد، خسته و ریز شده به…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu